TarievenVoor de kosten van studiebegeleiding ontvangt u een factuur.
Deze wordt per e-mail verzonden aan het begin van een lessenserie of (bij huis-werktraining of een doorlopend lesprogramma) aan het begin van de maand.
Facturen dienen altijd binnen 14 dagen te worden voldaan.

Intakegesprekken zijn altijd gratis.

Lessen die de status hebben van proefles, worden wel normaal doorberekend, maar bieden de mogelijkheid om op basis van de in dit uur opgedane ervaring, de vervolglessen nog kosteloos te annuleren.

Reiskosten
Voor lessen of gesprekken bij de studenten thuis, wordt een reiskostenbijdrage in rekening gebracht.
Deze kosten bedragen: 
€ 5,00 binnen Heerenveen zelf en 
€ 5,00 + € 0,20 per kilometer voor bezoeken buiten de dorpsgrenzen.

Bijles

6 lessen van 1 uur:  € 250,00

Huiswerktraining

1 uur per week:       €   42,00 p/w
2 uur per week:       €   76,00 p/w  (€ 38,00 per uur)
3 uur per week:       € 102,00 p/w  (€ 34,00 per uur)

Trainingen

Examentraining
 
Vindt plaats in de meivakantie: 
2 dagen van 9.00 tot 16.00 uur,
inclusief lunch                                 € 270,00
 
 
Sollicitatietraining
 
Werken aan een stageplek:
2 dagen van 9.00 tot 16.00 uur,
inclusief lunch                                 € 270,00
 
 
Volwassenentraining Beter Nederlands
 
Werken aan je Nederlandse struikelblokken:
 
1 dag van 9.00 tot 16.00 uur,
inclusief lunch                                € 159,00